Opći uvjeti poslovanja i izjava o privatnosti

Opće odredbe

Tvrtka DA-EM d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni dekovival.eu, na World Wide Web mreži – Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice dekovival.eu. Korištenjem Internetske stranice krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice dekovival.eu u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke DA-EM d.o.o. te prihvaća da tvrtka DA-EM d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Tvrtka DA-EM d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka DA-EM d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih internetskih stranica krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Tvrtka DA-EM d.o.o. poručuje krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

Tvrtka DA-EM d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da korisnik prihvaća izmjene.

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Tvrtka DA-EM d.o.o. nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica.

Ova internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke DA-EM d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na dekovival.eu internetskoj stranicama ekskluzivno su pravo tvrtke DA-EM d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE DA-EM d.o.o.STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica dekovival.eu, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke DA-EM d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Tvrtka DA-EM d.o.o. nema nikakvu obavezu izvješćivati krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ove internetske stranice, krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje tvrtki DA-EM d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time krajnji korisnik daje pravo tvrtki DA-EM d.o.o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji krajnji korisnik učini dostupnim na internetskoj stranici dekovival.eu.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje internetske stranice dekovival.eu isključivo na odgovornost krajnjeg korisnika tako da tvrtka DA-EM d.o.o. ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Odgovornost krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka DA-EM d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na krajnjem korisniku.

Ni u kojem slučaju tvrtka DA-EM d.o.o.neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, tvrtka DA-EM d.o.o., neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Tvrtka DA-EM d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Tvrtka DA-EM d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke DA-EM d.o.o. mogu nadzirati komunikacije krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku DA-EM d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika.

Tvrtka DA-EM d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Tvrtka DA-EM d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja krajnjeg korisnika koje tvrtka DA-EM d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a DA-EM d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

DA-EM d.o.o. je registrirani žig tvrtke DA-EM d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana.

dekovival.eu je registrirana domena tvrtke DA-EM d.o.o.

Tvrtka DA-EM d.o.o., distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i krajnji korisnici. Tvrtka DA-EM d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Tvrtka DA-EM d.o.o. nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na dekovival.eu internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke DA-EM d.o.o.. Ni pod kojim uvjetima tvrtka DA-EM d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem dekovival.eu internet stranice. Na krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem dekovival.eu internet stranice.

Sjedište tvrtke DA-EM d.o.o. je u Šenkovcu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih internetskih stranica krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

U daljnjem tekstu Općih uvjeta, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta,  umjesto termina krajnji korisnik bit će korišten termin kupac u situaciji kada je između krajnjeg korisnika i DA-EM d.o.o. sklopljen Ugovor o kupoprodaji. Također  iz istog razloga umjesto termina tvrtka DA-EM d.o.o. bit će korišten termin DA-EM d.o.o., dok se termin dekovival.eu koristi kao ime Internet trgovine, web stranice i sl.

Uvjeti korištenja usluga Internetske stranice dekovival.eu

Uvjet za korištenje dekovival.eu internet stranice je uspješna registracija kupca. U okviru registracije kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Općih uvjeta korištenja, čiji prihvat je preduvjet za korištenje usluga dekovival.eu internet stranice.

dekovival.eu poziva kupca da pogleda sadržaj Izjave o povjerljivosti.

dekovival.eu preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račundekovival.eu. Preporučamo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

Jezik

Jezik komunikacije na dekovival.eu je Hrvatski književni jezik

Cijene

Cijene su izražene u kunama (HRK), sadrže PDV, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se DA-EM d.o.o. unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Akcijska prodaja

Tvrtka DA-EM d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, tvrtka DA-EM d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Narudžba

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na dekovival.eu web trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu dobavljača. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

Tvrtka DA-EM d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s dekovival.eu web trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Tvrtka DA-EM d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

Ugovor koji krajnji korisnik sklapa s DA-EM d.o.o. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane dekovival.eu te izvršenim plaćanjem od strane krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između dekovival.eu i kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na proizvode za koje čl. 79.  Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora o čemu će vas dekovival.eu posebno upozoriti u ponudi konkretnog proizvoda.

Ugovor možete jednostrano raskinuti kontaktom na mail: prodaja@dekovival.eu

Vaš zahtjev za zamjenu ispravnog proizvoda (npr. neodgovarajući broj odjeće, neodgovarajuća boja proizvoda) koji ste kupili smatrat će se jednostranim raskidom, pa Vas molimo da nas u tom slučaju kontaktirate za povrat proizvoda koji ste dobili uz proizvod kako bismo znali da želite zamjenu proizvoda. Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu: DA-EM d.o.o., Kumrovečka 64, Donja Pušća 10294.

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora. Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u slučaju softvera.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti DA-EM d.o.o.putem mail adrese prodaja@dekovival.eu radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane dekovival.eu.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana.

Slijedom toga DA-EM d.o.o. preporuča svojim kupcima prilikom preuzimanja proizvoda a u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku od 14 dana:

  • slika proizvoda‎ prikazuju načelan izgled te način uporabe proizvoda kao i prezentaciju proizvoda kako to predviđa proizvođač. Slika ne prikazuje do detalja konkretan proizvod koji se isporučuje kupcu, stoga dekovival.eu preporuča kupcu da detaljno pregleda karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na internet stranici dekovival.eu prilikom izbora proizvoda.
  • ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati DA-EM d.o.o.. AKO KUPAC NE REKLAMIRA OŠTEĆENJE AMBALAŽE DOSTAVLJAČU U TRENUTKU PREUZIMANJA PROIZVODA, SMATRA SE DA JE PREUZEO PROIZVOD S NEOŠTEĆENOM AMBALAŽOM
  • pažljivo pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnost ali nemojte proizvod koristiti ili njime rukovati ako namjeravate koristiti zakonsko pravo na raskid ugovora, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice za lajsne – montiranje lajsni ili rezanje, tapete – ljepljenje tapeta ili rezanje. Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda te DA-EM d.o.o. ne vraća povrat novca.

DA-EM d.o.o. utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), DA-EM d.o.o. ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. DA-EM d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor na DA-EM d.o.o..

DA-EM d.o.o. vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte ili putem maila prodaja@dekovival.eu. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. DA-EM d.o.o. će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Izjava o povjerljivosti

Ova Izjava o povjerljivosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja DA-EM d.o.o.. Ova Izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji se nalaze na Internet stranici dekovival.eu koji su korištenjem te stranice prikupljeni i pohranjeni u bazama podataka DA-EM d.o.o.

DA-EM d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice dekovival.eu pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih kupaca.

Upućuju se kupci Internet stranice dekovival.eu odnosno korisnici koji primaju administrativne poruke i newslettere (u daljnjem tekstu korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke DA-EM d.o.o. prikuplja i kako ih koristi.

Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu prodaja@dekovival.eu.

Upućuju se korisnici da pažljivo pročitaju ovu Izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom internetske stranice dekovival.eu, Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe dekovival.euinternetske stranice.

Ukoliko se korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu dekovival.eu.

Ovu Izjavu o povjerljivosti, DA-EM d.o.o.može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o povjerljivosti na dekovival.eu Internet stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici dekovival.eu.

Svaki korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti.

DA-EM d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke kako bi se provela sigurna provjera autentičnosti korisnika koji pristupa na dekovival.eu internet stranicu. Kada se krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti na dekovival.eu internetskoj stranici, kao što su otvaranje korisničkog računa, naručivanje proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija, DA-EM d.o.o. će od  korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja, OIB i to su podaci koji se prikupljaju i obrađuju.

Pružatelj usluga distribucije robe koji je s DA-EM d.o.o.u trajnom ugovornom odnosu, također može od Korisnika zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu odnosno zatražiti suglasnost za skeniranje osobne iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe od strane Korisnika a sve u svrhu evidencije o tome tko je preuzeo paket te prilaganja tog dokumenta Evidenciji kupaca kataloške prodaje.

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Korisnika i DA-EM d.o.o. odvija sigurnim protokolom.

Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka korisnika. Ako korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

DA-EM d.o.o. neće dijeliti osobne podatke krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi  zahtijevaju. Elektronička potvrda o prihvatu Općih uvjeta poslovanja odnosno ove Izjave o povjerljivosti podrazumijeva da je Krajnji korisnik dao privolu za prikupljanje, obradu i podjelu osobnih podataka Krajnjeg korisnika.

Osobne podatke će DA-EM d.o.o. koristiti za slanje administrativnih poruka i newslettera te analizu podataka. DA-EM d.o.o. može podijeliti osobne podatke krajnjeg korisnika s:

  1. Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte
  2. Pružateljima usluga ovlaštenog servisa u slučaju da Korisnik podnese prigovor, reklamira proizvod te je potreban pregled proizvoda ili zatraži uslugu servisiranja proizvoda koji je kupio putem dekovival.eu Internet stranice a sve u svrhu realizacije usluge popravka, servisiranja ili pregleda proizvoda od strane ovlaštenog servisa.

Korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži DA-EM d.o.o.. korisnik može promijeniti bilo koji od svojih osobnih podataka slanjem e-mail poruke na prodaja@dekovival.eu. U toj e-mail poruci korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti/promijeniti.

Kao preduvjet kupnje proizvoda i usluga na internet stranici dekovival.eu, DA-EM d.o.o. traži privolu korisnika za slanje administrativnih poruka i newslettera. Ukoliko korisnik ne želi primati newsletter, u bilo kojem trenutku može odabrati opciju otkazivanja primanja newslettera slanjem e-mail poruke na prodaja@dekovival.eu ili odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter  poruci.

Zaštitu podataka DA-EM d.o.o. uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako DA-EM d.o.o. provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s internet stranice dekovival.eu te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

DA-EM d.o.o. preporuča korisnicima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun internet stranice dekovival.eu. Preporučamo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

DA-EM d.o.o.obavještava krajnje korisnike da se prilikom registracije novog korisnika na internet stranicu dekovival.eu od novog korisnika traži upis e-mail adrese, korisničko ime koje želi koristiti i željena lozinka. Tom prilikom DA-EM d.o.o. dostavlja e-mail poruku o novoj registraciji na e-mail s kojeg je prijava pristigla, kako bi Korisnik aktivirao svoj profil stiskanjem linka u pristigloj e-mail poruci. Uz registraciju postoji i mogućnost jednostavne prijave za primanje dekovival.eu newsletter-a unosom e-mail adrese na koju se želi primati newsletter. Međutim, vrlo se često događa da već prijavljeni korisnici prijavljuju svoje prijatelje, rođake, poznanike dostavljajući njihovu e-mail adresu (nekad čak i druge osobne podatke)  bez da su o tome prethodno obavijestili DA-EM d.o.o. odnosno budućeg registriranog korisnika, i to zato što su zadovoljni uslugom dekovival.eu ili ih prijavljuju, primjerice, na nagradnu igru. DA-EM d.o.o. takve osobne podatke ne koristi niti obrađuje ako se taj osobni podatak ne povezuje s osobnim podatkom registriranog korisnika. DA-EM d.o.o. zadržava pravo da uslijed tehničkih poteškoća ne budu odaslani newsletteri, administrativne obavijesti, obavijest o prijavi na newsletter i ostale poruke. Slijedom navedenog, ako primite obavijest o kojoj smo prethodno govorili ili newsletter bez da ste se registrirali na dekovival.eu internet stranici, imate mogućnost odjaviti se s Internet stranice dekovival.eu ili se odjaviti sa liste korisnika koji primaju newsletter. Imate mogućnost taj slučaj i prijaviti na prodaja@dekovival.eu radi efikasnije provedbe vaših zahtjeva i potrebnog drugog postupanja.

Maloljetnici mlađi od 14. godina ne smiju koristiti dekovival.eu internetsku stranicu. DA-EM d.o.o. ne prikuplja ili zadržava informacije od bilo koga tko je mlađi od 14. godina te stoga ni jedan dio ovih Internetskih stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 14. godina.

Informacije o trgovačkom društvu

DA-EM d.o.o.

Prozorska ulica 32B

10292 Šenkovec

Adresa elektroničke pošte:

prodaja@dekovival.eu

Radno vrijeme je radnim danom od 8:00 do 16:00. Vikendom i blagdanima ne radimo.

Tvrtka je upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

Račun u Zagrebačka banka d.d IBAN: HR5423600001101906497

Iznos temeljnog kapitala društva: 28.000,00 HRK/ uplaćen u cijelosti

Matični broj: 2096978

OIB: 46147487592